Chính sách bảo mật

1. Thu thập dữ liệu

Chính sách Bảo mật của chúng tôi được áp dụng cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi: https://crypto-wallet.vn

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và xử lý một số thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân đó có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại di động, địa chỉ IP, thông tin về trình duyệt và hệ điều hành của bạn, cũng như các dữ liệu khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm cung cấp và cải thiện dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn liên quan đến các hoạt động, thông báo và cập nhật của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu hợp pháp hoặc theo quy định của pháp luật.

Quá trình thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân được thực hiện theo các tiêu chuẩn bảo mật và hợp lý để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích đã nêu trong Chính sách Bảo mật này, trừ khi quy định pháp luật yêu cầu lưu trữ thời gian lâu hơn.

Bất kỳ sự thay đổi nào về Chính sách Bảo mật này sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Bạn vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để nắm bắt thông tin mới nhất và những thay đổi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

2. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web [Tên web]. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh và công nghệ tương ứng để đảm bảo sự bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin cá nhân nhất định từ bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và thông tin tài khoản khác liên quan đến giao dịch của bạn.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc khi cần thiết để thực hiện các giao dịch hoặc dịch vụ bạn yêu cầu.

Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật và vận hành phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trước mọi sự mất mát, truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Các chính sách và biện pháp bảo mật của chúng tôi có thể được xem xét lại và cập nhật định kỳ để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và tiêu chuẩn quốc tế.

Thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tìm thấy trong Chính sách bảo mật đầy đủ trên trang web của chúng tôi.

3. Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi rất coi trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều này tiếp tục áp dụng khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ để cung cấp dịch vụ và cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc tổ chức chính phủ có thẩm quyền.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về trình duyệt của bạn, địa chỉ IP, hệ điều hành và ngày giờ truy cập. Những thông tin này chỉ được sử dụng để phân tích, hiểu và cải thiện trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Chúng giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie thông qua cài đặt trên trình duyệt của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp an toàn kỹ thuật và tổ chức. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp mọi câu hỏi của bạn và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyền riêng tư một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xin vui lòng đọc thật kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

4. Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

– Khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

– Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người dùng.

Chúng tôi cam đoan rằng tất cả thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5. Quyền của người dùng

Khi sử dụng Ví tiền điện tử, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tôn trọng quyền của bạn làm chủ thông tin cá nhân của mình. Dưới đây là những quyền bạn có khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi:

1. Quyền truy cập thông tin cá nhân: Bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn. Nếu bạn muốn xem, sửa đổi hoặc xoá bất kỳ thông tin cá nhân nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo các thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

2. Quyền bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng mục đích. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn.

3. Quyền rút đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn muốn rút đồng ý của mình về việc chúng tôi thực hiện việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

4. Quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật hoặc xoá thông tin cá nhân không chính xác, thiếu chính xác hoặc không còn cần thiết cho mục đích sử dụng.

5. Quyền tiếp nhận thông tin: Bạn có quyền nhận được thông tin liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin này một cách rõ ràng và dễ hiểu, để bạn có thể hiểu và quản lý quyền riêng tư của mình một cách tốt nhất.

6. Sử dụng cookies

Website của chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cookies là các tệp nhỏ chứa thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính của bạn thông qua trình duyệt web để nhận dạng bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để nhớ các thông tin đăng nhập của bạn và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa.

Các loại cookies mà chúng tôi sử dụng gồm:

1. Cookies bắt buộc: Đây là các cookies cần thiết để trang web hoạt động chính xác và không thể tắt. Chúng bao gồm ví dụ như việc lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn và nhận dạng bạn khi bạn di chuyển giữa các trang trên trang web.

2. Cookies chức năng: Loại cookies này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn của bạn (chẳng hạn như ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang ở) và cung cấp các tính năng cải tiến và cá nhân hóa.

3. Cookies thống kê: Những cookies này giúp chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Chúng giúp chúng tôi hiểu được cách người dùng tương tác với trang web và cải thiện trải nghiệm của họ.

4. Cookies quảng cáo: Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies để làm quảng cáo trên trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba hiển thị liên quan đến quan tâm của bạn dựa trên lịch sử duyệt web của bạn.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies theo chính sách quy định trong tài liệu này. Nếu bạn không muốn chấp nhận việc sử dụng cookies này, bạn có thể tắt chúng trong trình duyệt web của mình, mặc dù điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng trang web của bạn.

Xin lưu ý rằng bằng cách tắt cookies, bạn có thể bị hạn chế trong việc tận hưởng các tính năng và trải nghiệm của trang web chúng tôi.

7. Tuân thủ GDPR

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết tuân thủ Nghị định Cá nhân Hóa và Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu (GDPR). Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của mình theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn dưới các hình thức như đăng ký tài khoản và giao dịch tài chính. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ và chi tiết giao dịch. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân này để cung cấp dịch vụ cho bạn và xử lý các giao dịch tài chính.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ nó với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân trong những trường hợp được quy định bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi không hợp pháp.

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong chính sách bảo mật này, trừ khi có yêu cầu khác từ pháp luật. Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không được lưu giữ lâu hơn là cần thiết.

Trang web này có thể liên kết đến các trang web của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của những trang web này. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba, xin vui lòng xem xét và làm quen với chính sách bảo mật của họ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc khiếu nại về việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.