Cách thêm BNB vào ví MetaMask ở Việt Nam

Cách thêm BNB vào ví MetaMask ở Việt Nam

Khi bạn đã biết về MetaMask, ví tiền điện tử phổ biến và dễ sử dụng, bạn có thể muốn thêm BNB (Binance Coin) vào ví của mình. BNB là token chính thức của sàn giao dịch Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới. Việc thêm BNB vào MetaMask sẽ giúp bạn quản lý tài sản của mình và tham gia vào các hoạt động tài chính phi tập trung trên mạng lưới thay thế thông minh (smart chain) của Binance.

Dưới đây là các bước hướng dẫn cách thêm BNB vào ví MetaMask:

 1. Mở ứng dụng MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào tài khoản MetaMask của mình. Nếu bạn chưa cài đặt MetaMask, hãy tải và cài đặt ứng dụng từ trang web chính thức của MetaMask.
 2. Sau khi đăng nhập thành công, bấm vào biểu tượng “network” (mạng) ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask.
 3. Trong mục “network”, bấm vào nút “Add Network” (thêm mạng) để thêm mạng lưới thông minh của Binance.
 4. Trong trang “Add Network”, điền thông tin về mạng lưới thông minh của Binance như sau:

Network Name: Binance Smart Chain

New RPC URL: https://bsc-dataseed1.binance.org/

Chain ID: 56

Symbol: BNB

Block Explorer URL: https://bscscan.com/

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm vào nút “Save” (lưu) để lưu các thay đổi.

Bây giờ bạn đã thêm thành công mạng lưới thông minh (smart chain) của Binance vào ví MetaMask của mình. Bạn có thể thấy tên mạng lưới mới trong danh sách mạng lưới khi bấm vào biểu tượng “network” (mạng) trên giao diện MetaMask. Để thêm BNB vào ví MetaMask của mình, chỉ cần chọn mạng lưới “Binance Smart Chain” và nhập địa chỉ ví của bạn hoặc sử dụng các tính năng thông minh (smart contract) để thực hiện các giao dịch.

Đây là cách nhanh và dễ dàng để thêm BNB vào ví MetaMask của bạn và bắt đầu sử dụng Binance Smart Chain để tham gia vào các hoạt động tài chính phi tập trung trên mạng lưới thông minh của Binance.

Click vào nút “Lưu”

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần add BNB vào ví MetaMask của mình. Để thực hiện việc này, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Mở MetaMask và chọn menu bằng cách click vào biểu tượng hình ba gạch ở góc trên cùng bên trái của màn hình.
 2. Trong menu, chọn “Cài đặt mạng”.
 3. Trên trang “Cài đặt mạng”, click vào nút “Lưu” để lưu lại các chi tiết của mạng Binance Smart Chain (BSC) vào ví MetaMask của bạn.

Bước 2: Sau khi click vào nút “Lưu”, bạn sẽ thấy một cửa sổ “Thêm mạng” xuất hiện. Trong cửa sổ này, bạn cần nhập các chi tiết về mạng Binance Smart Chain (BSC) như sau:

 • Tên mạng: Nhập tên cho mạng Binance Smart Chain (ví dụ: Binance Smart Chain).
 • URL mạng: Nhập URL của mạng Binance Smart Chain (ví dụ: https://bsc-dataseed1.binance.org/).
 • Ký hiệu: Nhập ký hiệu của tiền tệ trên mạng Binance Smart Chain (ví dụ: BNB).
 • Động quyền: Chọn “Intelligent” để tự động chuyển đổi giữa mạng Ethereum và mạng Binance Smart Chain.
 • Chi tiết: Nhập các chi tiết về mạng Binance Smart Chain (ví dụ: Binance Smart Chain, BSC).
 • Icon mạng: Chọn biểu tượng cho mạng Binance Smart Chain (ví dụ: biểu tượng của Binance Smart Chain).

Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ các chi tiết, click vào nút “Lưu” để lưu lại thông tin của mạng Binance Smart Chain vào MetaMask.

Bước 4: Kết quả, bạn đã thành công thêm mạng Binance Smart Chain vào ví MetaMask của mình. Bây giờ bạn có thể thực hiện các giao dịch thông minh trên mạng Binance Smart Chain.

Cách thêm Binance Smart Chain vào MetaMask chỉ trong 4 bước đơn giản

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thêm Binance Smart Chain (BSC) vào ví MetaMask của mình chỉ trong 4 bước đơn giản. Đây là cách nhanh và dễ dàng để bạn có thể giao dịch và sử dụng các dự án trên mạng Binance Smart Chain.

Bước 1: Mở MetaMask và chọn mạng BSC

Bước 1: Mở MetaMask và chọn mạng BSC

 1. Mở ứng dụng MetaMask trên trình duyệt của bạn.
 2. Click vào biểu tượng “Networks” trên thanh menu.
 3. Chọn “Add Network” để thêm mạng BSC.
 4. Nhập các chi tiết về mạng Binance Smart Chain như sau:
Network Name: Binance Smart Chain
New RPC URL: https://bsc-dataseed1.binance.org/
Chain ID: 56
Symbol: BNB
Currency: BNB

Bấm nút “Save” để lưu các chi tiết và quay trở lại menu mạng.

Bước 2: Kết nối MetaMask với Binance Smart Chain

 • Đảm bảo bạn đang ở mạng Binance Smart Chain bằng cách chọn nó trong menu mạng.
 • Nhập địa chỉ ví Binance Smart Chain của bạn vào ô “Wallet Address”.
 • Nhập tên ví của bạn vào ô “Name”.
 • Click vào nút “Save” để lưu thông tin đăng nhập.

Bước 3: Động vào mạng Binance Smart Chain trên MetaMask

Sau khi đã kết nối thành công, bạn sẽ tự động được chuyển vào mạng Binance Smart Chain trên MetaMask. Bạn có thể kiểm tra bằng cách kiểm tra thanh địa chỉ, nó sẽ bắt đầu bằng “0x” và sau đó là các ký tự thêm.

Bước 4: Kiểm tra và giao dịch tiền BNB trên MetaMask

Bây giờ bạn đã thêm thành công Binance Smart Chain vào MetaMask của mình. Bạn có thể kiểm tra số dư BNB của mình bằng cách click vào biểu tượng “Add Token” và nhập địa chỉ hợp đồng của token BNB (0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c). Sau đó, bạn có thể thực hiện các giao dịch, chuyển tiền và sử dụng các dự án trên mạng Binance Smart Chain.

Cách rút Tiền từ Binance về Metamask

Việc chuyển coin từ Binance Smart Chain (BSC) về Metamask là một cách kết nối thông minh giữa hai mạng lưới thông minh. Để rút tiền từ Binance về Metamask, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Mở Binance và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Chọn “Wallet” từ menu chính và sau đó chọn “Spot Wallet”.
 3. Tìm coin bạn muốn rút và click vào nút “Withdraw”.
 4. Chọn mạng lưới “BSC” từ danh sách mạng lưới.
 5. Nhập địa chỉ Metamask của bạn vào phần “Address”.
 6. Nhập số lượng tiền bạn muốn rút vào phần “Amount”.
 7. Click vào nút “Submit” để hoàn tất quá trình rút tiền.

Sau khi hoàn tất các bước trên, coin sẽ được rút từ Binance về Metamask. Bạn có thể kiểm tra lại giao dịch trong phần “Transactions” của Metamask để xác nhận.

Hướng dẫn liên kết thêm mạng

1. Thêm mạng Binance Smart Chain (BSC) vào MetaMask:

 • Vào trình duyệt Google Chrome và mở MetaMask.
 • Trên giao diện MetaMask, chọn biểu tượng mạng ở góc trên bên phải và chọn “Cài đặt mạng”.
 • Trong cửa sổ “Cài đặt mạng”, cuộn xuống và chọn “Thêm mạng tùy chỉnh”.
 • Trong phần “Chi tiết mạng”, nhập các thông tin về mạng BSC:
  • Tên mạng: đặt tên mạng là “Binance Smart Chain” hoặc theo ý muốn của bạn.
  • URL mạng: nhập URL của mạng BSC, ví dụ: https://bsc-dataseed.binance.org/.
  • Biểu tượng mạng: chọn biểu tượng tương ứng với mạng BSC.
  • Đơn vị tiền tệ: nhập thông tin về đơn vị tiền tệ của mạng BSC, ví dụ: BNB.
  • Mã tiền tệ: nhập mã tiền tệ của mạng BSC, ví dụ: BNB.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, kích vào nút “Lưu”.
 • Quay lại giao diện chính của MetaMask, chọn biểu tượng mạng ở góc trên bên phải và chọn mạng BSC để chuyển đổi.

2. Cách thêm mạng khác vào MetaMask:

 • Mở MetaMask trong trình duyệt Google Chrome.
 • Trên giao diện MetaMask, chọn biểu tượng mạng ở góc trên bên phải và chọn “Cài đặt mạng”.
 • Trong cửa sổ “Cài đặt mạng”, cuộn xuống và chọn “Thêm mạng tùy chỉnh”.
 • Trong phần “Chi tiết mạng”, nhập các thông tin về mạng cần thêm:
  • Tên mạng: đặt tên mạng theo ý muốn của bạn.
  • URL mạng: nhập URL của mạng cần thêm.
  • Biểu tượng mạng: chọn biểu tượng tương ứng với mạng cần thêm.
  • Đơn vị tiền tệ: nhập thông tin về đơn vị tiền tệ của mạng cần thêm.
  • Mã tiền tệ: nhập mã tiền tệ của mạng cần thêm.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, kích vào nút “Lưu”.
 • Quay lại giao diện chính của MetaMask, chọn biểu tượng mạng ở góc trên bên phải và chọn mạng cần thêm để chuyển đổi.

3. Hướng dẫn thêm mạng thông minh vào MetaMask:

 • Mở MetaMask trong trình duyệt Google Chrome.
 • Trên giao diện MetaMask, chọn biểu tượng mạng ở góc trên bên phải và chọn “Cài đặt mạng”.
 • Trong cửa sổ “Cài đặt mạng”, cuộn xuống và chọn “Thêm mạng tùy chỉnh”.
 • Trong phần “Chi tiết mạng”, nhập các thông tin về mạng thông minh:
  • Tên mạng: đặt tên mạng theo ý muốn của bạn.
  • URL mạng: nhập URL của mạng thông minh.
  • Biểu tượng mạng: chọn biểu tượng tương ứng với mạng thông minh.
  • Đơn vị tiền tệ: nhập thông tin về đơn vị tiền tệ của mạng thông minh.
  • Mã tiền tệ: nhập mã tiền tệ của mạng thông minh.
 • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, kích vào nút “Lưu”.
 • Quay lại giao diện chính của MetaMask, chọn biểu tượng mạng ở góc trên bên phải và chọn mạng thông minh để chuyển đổi.

Thêm Mạng

Để thêm mạng vào MetaMask, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở MetaMask

Mở ứng dụng MetaMask trên trình duyệt của bạn. Nếu bạn chưa cài đặt MetaMask, hãy tải và cài đặt ứng dụng từ Chrome Web Store hoặc từ trang chủ của MetaMask.

Bước 2: Chọn Menu

Click vào biểu tượng MetaMask ở góc phải trên thanh công cụ của trình duyệt để mở menu.

Bước 3: Chọn “Cài Đặt Mạng”

Trong menu, chọn “Cài Đặt Mạng” để mở cửa sổ cài đặt mạng.

Bước 4: Thêm Mạng Binance Smart Chain

Ở cửa sổ cài đặt mạng, chọn “Thêm Mạng” để thêm mạng mới.

Bước 5: Nhập Chi Tiết Mạng

Trong cửa sổ thêm mạng, nhập các chi tiết của mạng Binance Smart Chain như sau:

 • Tên Mạng: Binance Smart Chain
 • URL Mạng: https://bsc-dataseed.binance.org/
 • Ký Hiệu Mạng: BNB
 • Động Mạng: 56
 • Liên Kết Mạng: https://www.binance.org/vi/smart-chain

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, click vào nút “Lưu” để lưu các thay đổi.

Bước 6: Chọn Mạng Binance Smart Chain

Trong menu mạng, click vào tên mạng “Binance Smart Chain” để chọn mạng này.

Bây giờ bạn đã thêm thành công mạng Binance Smart Chain vào MetaMask và sẵn sàng thực hiện giao dịch với tiền điện tử của Binance Smart Chain như BNB.

Lưu thay đổi

Khi bạn đã thực hiện các bước để thêm BNB vào ví MetaMask, bạn cần lưu các thay đổi của mình để có thể sử dụng mạng Binance Smart Chain (BSC) trong tương lai. Dưới đây là các bước để lưu các thay đổi này.

1. Chọn mạng BSC

1. Chọn mạng BSC

– Mở MetaMask và nhấp vào biểu tượng mạng ở góc trên cùng bên phải của trang.

– Trong menu mạng, chọn “Custom RPC”.

– Trong trường “Network Name”, nhập tên mạng là “Binance Smart Chain” hoặc “BSC”.

– Trong trường “New RPC URL”, nhập URL của chuỗi Binance Smart Chain: “https://bsc-dataseed.binance.org/”

– Trong trường “Chain ID”, nhập ID chuỗi là “56”.

– Nhấp vào nút “Save” để lưu các thay đổi.

2. Kết nối với mạng BSC

– Trên giao diện MetaMask, nhấp vào biểu tượng mạng ở góc trên cùng bên phải.

– Chọn mạng Binance Smart Chain (BSC) từ menu mạng.

3. Kiểm tra chi tiết mạng

– Để xem chi tiết về mạng Binance Smart Chain (BSC), nhấp vào biểu tượng mạng ở góc trên cùng bên phải.

– Chọn “Details” để hiển thị thông tin chi tiết về mạng BSC.

4. Lưu thay đổi

4. Lưu thay đổi

– Khi bạn đã xác nhận các chi tiết về mạng Binance Smart Chain (BSC), nhấp vào nút “Save” để lưu các thay đổi.

Với các bước đơn giản này, bạn đã lưu các thay đổi để thêm mạng Binance Smart Chain (BSC) vào ví MetaMask và có thể thực hiện giao dịch và sử dụng tiền BNB trên mạng này.

Nhập thông tin BSC

Để thêm BNB vào ví MetaMask, trước tiên bạn cần nhập thông tin BSC vào MetaMask. Đây là những bước đơn giản để bạn thực hiện:

 1. Mở ứng dụng MetaMask và chọn menu mạng
 2. Chọn “Add Network” hoặc “Thêm mạng” (tuỳ vào ngôn ngữ của ứng dụng)
 3. Điền các thông tin sau đây:
Network Name: Binance Smart Chain
RPC URL: https://bsc-dataseed1.binance.org/
Chain ID: 56
Symbol: BNB
Block Explorer URL: https://bscscan.com

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút “Save” hoặc “Lưu” để lưu các thay đổi. Bây giờ bạn đã thêm thành công mạng Binance Smart Chain vào ví MetaMask của mình.

Câu hỏi thường gặp:

Video:

HƯỚNG DẪN THÊM MẠNG BNB VÀO METAMASK CHUẨN NHẤT | AN TOÀN NHANH CHÓNG

Cách thêm mạng Smarchain BNB vào ví Metamask

Cách Mua Và Chuyển Đồng BNB Từ Sàn Binance Vào Ví Metamask Trên Điện Thoại

Trần Thị Vân Anh

Trần Thị Vân Anh

là một tác giả và nhà báo chuyên về lĩnh vực tiền điện tử và blockchain. Cô đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc theo dõi và phân tích xu hướng thị trường tiền điện tử, cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật về các loại ví tiền điện tử, bao gồm cả ví tiền điện tử lạnh và nóng. Với sự hiểu biết sâu sắc về công nghệ blockchain và tiền điện tử, hy vọng đem đến cho người dùng những kiến thức và thông tin bổ ích về cách chọn ví tiền điện tử tốt nhất cho USDT và Bitcoin.

16 thoughts on “Cách thêm BNB vào ví MetaMask ở Việt Nam

 1. AvatarHoa Đẹp

  Tôi đã thực hiện theo hướng dẫn và rất hài lòng với kết quả cuối cùng. Việc thêm BNB vào ví MetaMask thật dễ dàng và tiện lợi. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ!

 2. AvatarThanh Nguyễn

  Tôi đã làm theo hướng dẫn và thành công! Rất dễ dàng và thuận tiện để thêm BNB vào MetaMask.

 3. AvatarNguyễn Vân Anh

  Tôi rất thích cách hướng dẫn rõ ràng và dễ hiểu. Điều này giúp tôi dễ dàng thêm BNB vào ví MetaMask của mình. Cảm ơn tác giả!

 4. AvatarNguyễnHương

  Thêm BNB vào ví MetaMask rất đơn giản và tiện lợi. Tôi đã thử và thành công. Cám ơn tác giả bài viết đã cung cấp hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên, tôi khuyến nghị cẩn thận khi nhập thông tin BSC để tránh bị mất tài sản.

 5. AvatarHoa Trần

  Cảm ơn bài viết rất chi tiết và dễ hiểu. Tôi đã thêm thành công BNB vào ví MetaMask của mình theo hướng dẫn này.

 6. AvatarNguyễn Hoàng

  Làm sao để thêm BNB vào ví MetaMask? Tôi muốn quản lý tài sản của mình trên Binance. Xin cảm ơn!

  • AvatarHồ Ngọc Ánh

   Để thêm BNB vào ví MetaMask, bạn có thể làm theo các bước sau:

   1. Mở ứng dụng MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào tài khoản MetaMask của bạn.

   2. Bấm vào biểu tượng “mạng” ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask.

   3. Trong mục “mạng”, bấm vào nút “Thêm mạng” để thêm mạng lưới thông minh của Binance.

   4. Điền thông tin về mạng lưới thông minh của Binance như trong hướng dẫn.

   5. Bấm vào nút “Lưu” để lưu các thay đổi.

   Sau khi hoàn thành các bước trên, BNB sẽ được thêm vào ví MetaMask của bạn. Bạn có thể quản lý tài sản của mình và tham gia vào các hoạt động tài chính trên Binance.

   Hy vọng rằng câu trả lời này có giúp được bạn! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, xin đừng ngần ngại chia sẻ.

 7. AvatarNguyễn Hồng Anh

  Thật tuyệt vời! Bài viết rất chi tiết và dễ hiểu. Tôi đã thể nào thêm BNB vào ví MetaMask của mình. Cảm ơn tác giả đã chia sẻ!

 8. AvatarTuấn Anh

  Cho em hỏi làm sao để rút tiền từ Binance về ví MetaMask nhỉ?

  • AvatarTrang Nguyễn

   Bạn có thể làm theo các bước sau để rút tiền từ Binance về ví MetaMask:

   1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Binance.
   2. Truy cập vào phần “Ví” (Wallet) và tìm đến tài khoản BNB của bạn.
   3. Nhấp vào nút “Rút” (Withdraw) để bắt đầu quá trình rút tiền.
   4. Trong trang rút tiền, hãy điền địa chỉ ví MetaMask của bạn vào phần “Địa chỉ rút” (Withdrawal Address).
   5. Điền số lượng BNB bạn muốn rút vào phần “Số lượng” (Amount).
   6. Chọn mạng lưới Binance Smart Chain trong phần “Mạng lưới” (Network) và chờ xác nhận.
   7. Kiểm tra lại mọi thông tin đã điền và nhấp vào nút “Xác nhận” (Confirm).

   Sau khi xác nhận, tiền của bạn sẽ được rút từ Binance và xuất hiện trong ví MetaMask của bạn. Chúc bạn thành công!

 9. AvatarHải Yến

  Cho em hỏi, sau khi thêm BNB vào ví MetaMask, có cần cấu hình gì khác không? Ví dụ như nhập key gì đó?

 10. AvatarNguyễn Huyền

  Có cần tạo tài khoản trên Binance để thêm BNB vào ví MetaMask không?

 11. AvatarNgocAnhNguyen

  Việc thêm BNB vào ví MetaMask thật đơn giản và tiện lợi! Tôi đã thực hiện theo hướng dẫn và thành công. Bây giờ tôi có thể quản lý tài sản và tham gia vào các hoạt động tài chính trên mạng lưới thông minh của Binance. Cảm ơn bài viết rất chi tiết!

 12. AvatarNguyễn Linh

  Tôi cảm thấy cách thêm BNB vào ví MetaMask rất dễ dàng và tiện lợi. Tôi đã làm theo hướng dẫn và thành công ngay lập tức. Quá tuyệt vời!

 13. AvatarBình Minh

  Tôi đã làm theo hướng dẫn và thành công thêm BNB vào ví MetaMask của mình. Rất cảm ơn vì hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu!

 14. AvatarNguyễn Văn Đạt

  Bạn có thể giải thích rõ hơn về việc nhập chi tiết BSC và cách thêm BNB vào ví MetaMask được không?

Trả lời