Cách thêm Avalanche vào ví MetaMask tại Việt Nam

Cách thêm Avalanche vào ví MetaMask tại Việt Nam

Nếu bạn đã sử dụng MetaMask – một ví tiền điện tử phổ biến được sử dụng trên trình duyệt web – thì chắc chắn bạn đã nghe đến Avalanche (AVAX) – một nền tảng blockchain có hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về cách thêm Avalanche vào ví MetaMask để bạn có thể giao dịch AVAX và sử dụng các ứng dụng phi tập trung trên Avalanche.

Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt trình duyệt web Chrome hoặc Firefox và đã có một ví MetaMask. Nếu bạn chưa cài đặt MetaMask, bạn có thể tải nó từ trang web chính thức của MetaMask và cài đặt theo hướng dẫn trên trang web.

Sau khi cài đặt và đăng nhập vào MetaMask, bạn có thể thêm Avalanche vào ví bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào ví của mình.
 2. Ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask, nhấp vào biểu tượng vạch ngang (menu).
 3. Trong menu, chọn “Add Network” (Thêm mạng).
 4. Trong cửa sổ “Add Network”, điền các thông tin sau đây:
  • Network Name: Avalanche
  • New RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc
  • Chain ID: 43114
  • Symbol: AVAX
  • Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network/
 5. Nhấp vào nút “Save” (Lưu) để thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn.

Với những bước trên, bạn đã thành công thêm Avalanche vào ví MetaMask của mình. Bây giờ bạn có thể thực hiện các giao dịch AVAX và sử dụng ứng dụng phi tập trung trên Avalanche thông qua MetaMask.

Hướng dẫn thêm Avalanche vào ví MetaMask tại Việt Nam

Đăng nhập vào MetaMask và nhấp vào thanh mạng ở góc phải cùng phía trên để thực hiện quá trình thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn.

Bước 1: Chọn mạng trong thanh menu

Trong phần giới thiệu, bạn sẽ thấy một danh sách các dApp mà bạn đã nhập. Nhấp vào thanh menu ở góc phải cùng phía trên của trình duyệt của bạn và chọn mạng Ethereum Mainnet.

Bước 2: Thêm Avalanche vào MetaMask

 1. Nếu bạn đã có tài khoản Avalanche, bạn có thể chọn mạng Avalanche từ thanh thả xuống mạng.
 2. Nếu bạn chưa có tài khoản Avalanche, bạn cần tạo một tài khoản mới. Nhấp vào “Thêm mạng” và điền đúng thông tin vào các trường cần thiết.

Bước 3: Kết nối ví MetaMask với Avalanche

Sau khi thêm Avalanche vào MetaMask, bạn cần kết nối ví MetaMask của mình với Avalanche để có thể giao dịch và sử dụng dApps trên Avalanche.

Để kết nối, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Click vào biểu tượng ví MetaMask ở góc phải cùng phía trên của trình duyệt của bạn.
 • Chọn mạng Avalanche từ thanh thả xuống.

Bây giờ, bạn đã có thể sử dụng Avalanche trong ví MetaMask của mình và chia sẻ chi tiết về cách thêm và sử dụng Avalanche trên MetaMask với người khác.

Chọn “Thêm Mạng” từ menu thả xuống

Chọn

Để thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn trên điện thoại di động hoặc trên trang web trên trình duyệt Chrome, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở ứng dụng MetaMask bằng cách nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc trên cùng bên phải của thanh địa chỉ trình duyệt.
 2. Nếu bạn đã sẵn sàng có ví MetaMask, hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào ví của bạn. Nếu bạn chưa có ví MetaMask, hãy tạo một ví mới bằng cách nhấp vào “Tạo ví mới” và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 3. Sau khi đăng nhập vào ví MetaMask của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải của trang web MetaMask. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại di động, bạn cần nhấp vào biểu tượng menu ở góc trên cùng bên phải của ứng dụng MetaMask.
 4. Từ menu thả xuống, chọn “Thêm Mạng”.
 5. Trong hộp thoại “Thêm Mạng”, hãy điền các chi tiết sau:
 • Trường “Tên Mạng”: Nhập “Avalanche” hoặc bất kỳ tên nào khác bạn muốn.
 • Trường “URL RPC”: Nhập “https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc” hoặc URL RPC chính thức khác mà bạn muốn thêm.
 • Trường “ID Mạng”: Nhập “43114” hoặc ID mạng chính thức khác mà bạn muốn thêm.

Sau khi điền đầy đủ chi tiết, hãy nhấp vào nút “Lưu” để thêm mạng Avalanche vào ví MetaMask của bạn.

Bạn cũng có thể thêm mạng Avalanche bằng cách import ví MetaMask từ trang web chính thức của Avalanche. Hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện điều này được cung cấp trên trang web chính thức của Avalanche.

Điền thông tin chi tiết

Bước 1: Kiểm tra đã cài đặt MetaMask hay chưa

Trước tiên, bạn cần kiểm tra xem bạn đã cài đặt tiện ích MetaMask trên trình duyệt Chrome hay chưa. Nếu bạn đã cài đặt, hãy chắc chắn rằng nó đã được kích hoạt.

Bước 2: Kết nối ví MetaMask với mạng Avalanche

Bước 2: Kết nối ví MetaMask với mạng Avalanche

Bước tiếp theo là kết nối ví MetaMask của bạn với mạng Avalanche. Đầu tiên, bạn cần nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc trên bên phải của trình duyệt.

Sau đó, bạn chọn “Networks” từ menu thả xuống và chọn “Custom RPC”.

Trong trường “Network Name”, bạn điền “Avalanche”.

Trong trường “New RPC URL”, bạn điền “https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc”.

Trường “Chain ID” và “Currency Symbol” có thể để trống.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấp vào nút “Save”.

Bước 3: Thêm Avalanche vào ví MetaMask

Bước cuối cùng là thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn. Đầu tiên, bạn nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc trên bên phải của trình duyệt.

Sau đó, bạn chọn “Add Token” từ menu thả xuống và chọn “Custom Token”.

Trong trường “Token Contract Address”, bạn điền “0x1ce0c2827e2ef14d5c4f29a091d735a204794041”.

Trường “Token Symbol” và “Decimals of Precision” sẽ tự động điền vào.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấp vào nút “Next” và sau đó nút “Add Tokens”.

Nhấp vào “Lưu” để thêm Avalanche vào MetaMask

Bước 1: Đảm bảo bạn đã tạo ví MetaMask của riêng bạn

Để thêm Avalanche vào MetaMask, bạn cần tạo một ví MetaMask trước. Nếu bạn đã có một ví MetaMask, bạn có thể tiến bước ngay đến bước 2.

Bước 2: Nhấp vào biểu tượng MetaMask trên thanh công cụ trình duyệt của bạn

Sau khi đã tạo ví MetaMask của riêng bạn, hãy nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc phải trên thanh công cụ của trình duyệt chrome hoặc trình duyệt bạn đang sử dụng.

Bước 3: Chọn mạng Avalanche trong menu thả xuống

Sau khi nhấp vào biểu tượng MetaMask, một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Hãy chọn “Mạng” ở góc trên cùng bên phải của menu.

Bước 4: Nhấp vào “Thêm mạng tùy chỉnh”

Sau khi chọn “Mạng”, một menu mới sẽ xuất hiện. Trong menu đó, nhấp vào “Thêm mạng tùy chỉnh” để tiếp tục quá trình thêm Avalanche vào MetaMask.

Bước 5: Điền các chi tiết mạng Avalanche vào các trường

Sau khi nhấp vào “Thêm mạng tùy chỉnh”, một cửa sổ mới sẽ hiển thị. Trong cửa sổ này, điền các chi tiết mạng Avalanche vào các trường như sau:

 • Tên mạng: Avalanche
 • URL RPC: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc
 • ID mạng: 43114

Bước 6: Nhấp vào “Lưu” để thêm Avalanche vào MetaMask

Sau khi điền các chi tiết mạng Avalanche vào các trường, hãy nhấp vào “Lưu” để hoàn thành quá trình thêm Avalanche vào MetaMask. Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng Avalanche trong MetaMask để kết nối và tham gia các ứng dụng phi tập trung trên Avalanche.

Kiểm tra lại mạng đã thêm thành công chưa

Kiểm tra lại mạng đã thêm thành công chưa

Bước 1: Kiểm tra mạng Avalanche đã được thêm vào MetaMask

Để kiểm tra xem mạng Avalanche đã thêm thành công vào MetaMask hay chưa, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở MetaMask trong trình duyệt của bạn
 2. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản MetaMask của mình, hãy đảm bảo bạn đã đăng xuất và đăng nhập lại để chắc chắn rằng các thay đổi mới nhất được cập nhật.
 3. Ở góc trên bên phải của trình duyệt, nhấp vào biểu tượng MetaMask để mở menu.
 4. Chọn “Cấu hình mạng” trong menu
 5. Trong cửa sổ “Cấu hình mạng”, kiểm tra xem Avalanche có hiển thị trong danh sách mạng hay không.
 6. Nếu Avalanche đã hiển thị, điều đó có nghĩa là mạng đã được thêm thành công vào MetaMask.

Bước 2: Kiểm tra mạng Avalanche trên trang web chính thức của Avalanche

Bạn cũng có thể kiểm tra xem mạng Avalanche đã được thêm thành công vào MetaMask bằng cách truy cập vào trang web chính thức của Avalanche. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở trang web chính thức của Avalanche trong trình duyệt của bạn.
 2. Ở góc trên bên phải của trang web, bạn sẽ thấy một thanh địa chỉ. Đảm bảo rằng địa chỉ này bắt đầu bằng từ “avalanche” để chắc chắn rằng bạn đã kết nối đúng mạng.
 3. Nếu địa chỉ bắt đầu bằng từ “avalanche”, điều đó có nghĩa là bạn đã thêm thành công mạng Avalanche vào MetaMask.

Nếu bạn đã làm theo các hướng dẫn trên và mạng Avalanche không hiển thị trong MetaMask hoặc trang web chính thức của Avalanche, hãy kiểm tra lại xem bạn đã điền đúng các thông tin, như tên mạng, địa chỉ mạng và các trường hợp khác. Nếu bạn đã thử mọi cách và vẫn gặp vấn đề, hãy tham khảo hướng dẫn chính thức trên trang web MetaMask hoặc trang web chính thức của Avalanche để tìm hiểu thêm chi tiết.

Mở ví MetaMask và chọn mạng Avalanche

Bước 1: Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt tiện ích MetaMask vào trình duyệt của mình. Nếu chưa, bạn có thể tìm kiếm và cài đặt tiện ích từ trang web chính thức của MetaMask.

Bước 2: Đăng nhập vào MetaMask bằng cách nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc trên bên phải của trình duyệt của bạn.

Bước 3: Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy thanh công cụ MetaMask xuất hiện ở góc trên bên phải của trình duyệt của bạn. Nhấp vào biểu tượng này để mở MetaMask.

Bước 4: Trong giao diện MetaMask, chọn mục “Network” từ menu thả xuống. Bạn sẽ thấy danh sách các mạng khác nhau.

Bước 5: Chọn mạng Avalanche từ danh sách. Nếu mạng Avalanche không hiển thị trong danh sách, hãy nhấp vào “Custom RPC” ở cuối danh sách và điền thông tin chi tiết về mạng Avalanche. Sau đó, nhấp vào “Save” để lưu cấu hình mạng.

Bước 6: Khi bạn đã chọn mạng Avalanche, MetaMask sẽ tự động chuyển sang mạng này. Bạn sẽ thấy tên mạng Avalanche xuất hiện ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask. Bạn đã kết nối thành công với mạng Avalanche trên MetaMask.

Bước 7: Bây giờ bạn có thể thêm và quản lý các tài khoản Avalanche của mình trên MetaMask. Bạn có thể tạo tài khoản mới, nhập khẩu tài khoản đã có sẵn hoặc chọn tài khoản đã tồn tại để sử dụng.

Bước 8: Chúc mừng! Bạn đã mở ví MetaMask và chọn mạng Avalanche thành công. Bây giờ bạn có thể sử dụng ví MetaMask để tham gia vào các ứng dụng và giao dịch trên mạng Avalanche.

Bắt đầu sử dụng Avalanche trên MetaMask

Để bắt đầu sử dụng Avalanche trên MetaMask, bạn cần thêm mạng Avalanche vào ví MetaMask của mình. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách làm điều này:

Bước 1: Mở menu MetaMask

Đầu tiên, hãy mở MetaMask bằng cách nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc trên bên phải của trình duyệt của bạn.

Bước 2: Chọn “Mạng” trong menu

Sau đó, chọn “Mạng” từ menu thả xuống để mở các tùy chọn mạng.

Bước 3: Thêm Avalanche vào MetaMask

Trên giao diện tùy chọn mạng, chọn “Thêm mạng” để mở một giao diện nhập thông tin.

Trong các trường nhập, điền các thông tin sau để thêm Avalanche:

 • Mạng: Avalanche
 • Ký tự: AVAX
 • Chain ID: 43114
 • URL RPC: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc
 • URL Explorer: https://cchain.explorer.avax.network/

Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấp vào nút “Lưu”.

Bước 4: Chọn mạng Avalanche

Ngay sau khi đã thêm mạng Avalanche vào MetaMask, chọn mạng Avalanche từ menu thả xuống ở góc trên bên phải của trình duyệt, bên cạnh biểu tượng MetaMask.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng Avalanche trên MetaMask. Hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối với mạng Avalanche khi sử dụng các dApps hoặc thực hiện giao dịch trên mạng này.

Cách kiểm tra số dư và giao dịch trên Avalanche

Bước 1: Đảm bảo bạn đã thêm mạng Avalanche vào ví MetaMask của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào ví MetaMask của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo mới hoặc nhập thông tin đăng nhập của bạn.

Bước 3: Để kiểm tra số dư và giao dịch trên Avalanche, hãy chọn mạng Avalanche từ trình duyệt MetaMask của bạn. Để làm điều này, hãy nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc phải trên của trình duyệt của bạn và chọn “Chọn mạng” từ menu thả xuống.

Bước 4: Trong menu “Chọn mạng”, chọn “Avalanche” từ danh sách các mạng khả dụng.

Bước 5: Sau khi bạn đã chọn mạng Avalanche, số dư và giao dịch trên Avalanche sẽ được hiển thị trong ví MetaMask của bạn. Bạn có thể kiểm tra số dư của tài khoản của mình và xem các giao dịch đã thực hiện trên mạng Avalanche.

Bước 6: Để thực hiện giao dịch trên Avalanche, hãy chọn một ứng dụng (dApp) hoặc trang web hỗ trợ Avalanche. Nhập số lượng AVAX cần gửi và điền các thông tin cần thiết. Sau đó, nhấp vào nút gửi để hoàn tất giao dịch.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn đã thêm đúng số lượng AVAX và cung cấp đúng thông tin giao dịch trước khi xác nhận gửi.

Chú ý: Để đảm bảo an toàn tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước và hướng dẫn chính thức từ MetaMask và Avalanche. Đừng chia sẻ chi tiết tài khoản hoặc thông tin đăng nhập của bạn với bất kỳ ai.

Lưu ý khi sử dụng Avalanche trên MetaMask

1. Đăng nhập vào MetaMask

Để thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn, bạn cần đăng nhập vào MetaMask bằng trình duyệt Chrome trên máy tính di động hoặc máy tính của bạn.

2. Đổi mạng lưới

Ở góc trên cùng bên phải của giao diện MetaMask, click vào biểu tượng mạng lưới (network) và chọn “Ethereum Mainnet”.

3. Thêm Avalanche vào MetaMask từ trang chủ

– Mở trang chủ của MetaMask và click vào mục “Add Network” ở góc trên cùng bên phải.

– Trong trường “Network Name”, điền “Avalanche” hoặc “AVAX”.

– Trong trường “New RPC URL”, điền “https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc” hoặc “https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc”.

– Trường “Chain ID” điền “43114” hoặc “43114”.

– Trường “Symbol” điền “AVAX” hoặc “AVAX”.

– Trường “Block Explorer URL” điền “https://cchain.explorer.avax.network/” hoặc “https://cchain.explorer.avax.network/”.

– Click vào “Save” để lưu các thông tin.

4. Kết nối với các dApps trên Avalanche

Để kết nối với các dApps trên Avalanche, hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn mạng lưới Avalanche trong MetaMask. Bạn có thể làm điều này bằng cách click vào góc trên cùng bên phải của giao diện MetaMask và chọn “Avalanche” từ trong menu drop-down.

5. Đăng nhập vào ví Avalanche

Để đăng nhập vào ví Avalanche, bạn cần có “seed phrase” (12 từ) của ví Avalanche của bạn. Bạn có thể nhập “seed phrase” này vào MetaMask bằng cách click vào góc trên cùng bên phải của giao diện MetaMask, chọn “Import Wallet”, và điền chi tiết cần thiết

6. Tạo một ví Avalanche mới

Nếu bạn chưa có một ví Avalanche, bạn có thể tạo một ví mới bằng cách click vào góc trên cùng bên phải của giao diện MetaMask, chọn “Create Wallet”, và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình.

Hướng dẫn khắc phục các vấn đề thường gặp khi thêm Avalanche vào MetaMask

Bước 1: Đảm bảo đã thêm Avalanche vào MetaMask bằng cách chọn mạng Avalanche từ drop-down menu ở góc phải trên MetaMask.

Bước 2: Kiểm tra xem đã đăng nhập vào tài khoản MetaMask chưa bằng cách nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc phải trên trình duyệt và xem liệu bạn có đăng nhập thành công hay không.

Bước 3: Kiểm tra xem bạn đã tạo một tài khoản Avalanche chưa bằng cách vào trang web chính thức của Avalanche và tạo một tài khoản mới nếu bạn chưa có.

Bước 4: Kiểm tra xem bạn đã nhập đúng thông tin mạng Avalanche vào MetaMask hay chưa bằng cách nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc phải trên trình duyệt, sau đó chọn “Settings” và chọn tab “Networks”. Kiểm tra xem thông tin mạng Avalanche có đúng không.

Bước 5: Nếu bạn đã có một tài khoản Avalanche từ trước đó, hãy nhập thông tin tài khoản Avalanche vào MetaMask bằng cách nhấp vào biểu tượng MetaMask ở góc phải trên trình duyệt, sau đó chọn “Import Account” và điền thông tin tài khoản Avalanche của bạn.

Bước 6: Đảm bảo rằng bạn đã kết nối đúng trang web hoặc ứng dụng dApps mà bạn muốn sử dụng Avalanche bằng cách vào trang web hoặc ứng dụng dApps, sau đó chọn “Connect Wallet” và chọn MetaMask làm ví tiền.

Bước 7: Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt và sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt Chrome hoặc Firefox để đảm bảo tương thích tốt nhất với Avalanche và MetaMask.

Bước 8: Nếu bạn vẫn gặp vấn đề khi thêm Avalanche vào MetaMask, hãy xem lại hướng dẫn chi tiết trên trang web chính thức của Avalanche hoặc MetaMask để tìm hiểu thêm về cách khắc phục các vấn đề thường gặp.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách thêm Avalanche vào ví MetaMask tại Việt Nam. Qua hướng dẫn từng bước, chúng ta đã làm quen với giao diện của MetaMask và làm thế nào để thêm Avalanche vào ví của chúng ta.

Sau khi tạo ví MetaMask và kết nối với mạng Ethereum, chúng ta đã sử dụng drop-down menu ở góc phải trên cùng của trang web MetaMask để chọn mạng Avalanche. Chúng ta đã nhập thông tin cần thiết và sau đó chọn “Add Network” để thêm Avalanche vào ví MetaMask.

Qua các bước này, chúng ta đã thêm thành công Avalanche vào ví MetaMask và bây giờ có thể sử dụng ví để thực hiện các giao dịch và tương tác với ứng dụng dựa trên Avalanche.

Để đảm bảo an toàn, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu lại thông tin mật khẩu và cụm từ khóa của mình một cách an toàn. Điều này sẽ giúp bạn khôi phục ví của mình trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc thêm Avalanche vào ví MetaMask tại Việt Nam. Bây giờ, bạn có thể tiếp tục khám phá và tận hưởng các tiện ích mà Avalanche và MetaMask đem lại.

Câu hỏi thường gặp:

Video:

Hướng dẫn cài đặt và thêm mạng lưới vào ví Metamask trên Chrome

Hướng dẫn tích hợp mạng Avalanche lên ví metamask

Hướng dẫn thêm các mạng thử nghiệm testnet Polygon, BSC, HECO, Avalanche vào ví MetaMask

Phạm Thị Linh Chi

Phạm Thị Linh Chi

là một tác giả nổi tiếng với các tác phẩm về tiền điện tử và công nghệ blockchain. Bà có kiến thức sâu sắc về các loại ví tiền điện tử và luôn cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này.

35 thoughts on “Cách thêm Avalanche vào ví MetaMask tại Việt Nam

 1. Tôi đã thêm Avalanche vào ví MetaMask theo hướng dẫn này và rất hài lòng với hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp của nền tảng blockchain này. Cám ơn bài viết!

 2. AvatarNguyễn Văn Anh

  Tôi đã thử thêm Avalanche vào ví MetaMask và rất ấn tượng với hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp của nó. Cách thêm mạng theo hướng dẫn rất dễ dàng và tôi đã thành công trong việc thực hiện các giao dịch AVAX. Cảm ơn vì hướng dẫn chi tiết!

 3. AvatarTrần Minh

  Tôi đã thực hiện và thành công. Các bước rất dễ hiểu và giúp tôi thêm Avalanche vào ví MetaMask một cách nhanh chóng. Tôi rất hài lòng với hướng dẫn này. Cám ơn bạn đã chia sẻ!

 4. AvatarTrầnHương

  Tôi đã thử thêm Avalanche vào ví MetaMask theo hướng dẫn và thành công! Đây thật sự là một nền tảng blockchain tuyệt vời với hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

 5. AvatarNguyễn Hoàng

  Bạn có hướng dẫn cách đăng nhập vào MetaMask không? Tôi chưa biết cách làm.

  • AvatarNguyễn Phương Anh

   Chào bạn Nguyễn Hoàng. Để đăng nhập vào MetaMask, bạn làm theo các bước sau:
   1. Mở trình duyệt web (Chrome hoặc Firefox).
   2. Nhấp chuột vào biểu tượng MetaMask trên thanh công cụ của trình duyệt.
   3. Nhập mật khẩu hoặc câu de */
   4. Nhấp vào nút “Unlock” hoặc “Đăng nhập”.
   Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ được đăng nhập thành công vào MetaMask.
   Hy vọng bạn có thể thực hiện thành công. Nếu có thêm câu hỏi, hãy để lại comment nhé!

 6. AvatarNguyễn Văn Dương

  Cần phải làm gì nếu tôi không sử dụng MetaMask mà sử dụng ví khác? Có phải tôi cần tải một ví MetaMask mới hay không?

  • AvatarPhạm Thị Lan Anh

   Nếu bạn không sử dụng MetaMask mà sử dụng ví khác, bạn có thể cần tải một ví MetaMask mới để thực hiện các bước thêm Avalanche vào ví. MetaMask là một ví tiền điện tử phổ biến và được hỗ trợ trên nhiều trình duyệt web, vì vậy tải và cài đặt MetaMask là một lựa chọn tốt để tiếp tục thực hiện các bước thêm mạng Avalanche. Hy vọng điều này giúp bạn!

 7. AvatarNamPham2022

  Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về cách thêm Avalanche vào ví MetaMask. Cho mình hỏi, thêm Avalanche vào ví MetaMask có yêu cầu gì về số dư tối thiểu không?

  • AvatarTramDo1989

   Chào bạn NamPham2022, không có yêu cầu về số dư tối thiểu khi thêm Avalanche vào ví MetaMask. Bạn có thể thêm và giao dịch AVAX mà không cần phải có số dư tối thiểu. Hy vọng điều này giúp bạn!

 8. AvatarTrần Minh Hạnh

  Tôi đã thử thêm Avalanche vào ví MetaMask theo hướng dẫn này và thật dễ dàng. MetaMask là một ví tiện lợi và việc thêm mạng Avalanche giúp tôi có thể giao dịch AVAX một cách thuận tiện. Cám ơn tác giả đã chia sẻ!

 9. AvatarTrungNguyen

  Tuyệt vời! Hướng dẫn rất chi tiết và dễ hiểu. Sẽ thử thêm Avalanche vào ví MetaMask của mình ngay. Cảm ơn tác giả!

 10. AvatarPhuong Lan

  Tôi đã làm theo hướng dẫn nhưng khi nhấp vào “Save”, ví MetaMask của tôi không thêm được Avalanche vào. Làm sao để khắc phục vấn đề này?

  • AvatarHiep Nguyen

   Xin chào Phương Lan! Để khắc phục vấn đề này, bạn hãy thử kiểm tra lại các thông tin bạn đã nhập vào meta mask xem có sai sót không. Bạn cũng có thể thử khởi động lại trình duyệt web của mình và thực hiện lại các bước thêm Avalanche vào ví MetaMask. Nếu vẫn gặp vấn đề, bạn có thể tham khảo trang hỗ trợ của MetaMask hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của họ để được giúp đỡ chi tiết. Chúc bạn thành công!

 11. AvatarNguyễn Thị Hương

  Bài viết rất chi tiết và hữu ích. Tôi đã thử thêm Avalanche vào ví MetaMask theo hướng dẫn và thành công. Cám ơn tác giả đã chia sẻ!

 12. AvatarNguyễn Thanh Hằng

  Tôi đã thử thêm Avalanche vào ví MetaMask và rất ấn tượng với hiệu suất và chi phí giao dịch thấp của nó. Quá dễ dàng để thực hiện các bước này và tôi hiện đang tận hưởng việc giao dịch AVAX trên ví của mình.

 13. AvatarThủy Nguyễn

  Tôi đã thử thêm Avalanche vào ví MetaMask của mình theo hướng dẫn này và thành công. Cảm ơn bài viết rất chi tiết!

 14. AvatarNguyễn Anh Tuấn

  Cho em hỏi, sau khi thêm Avalanche vào ví MetaMask, em có thể giao dịch AVAX ngay lập tức được không?

  • AvatarBùi Thị Ngọc

   Có, sau khi thêm Avalanche vào ví MetaMask, bạn hoàn toàn có thể giao dịch AVAX ngay lập tức. Điều quan trọng là bạn đã thêm đúng thông tin mạng Avalanche vào ví của mình và đảm bảo bạn đã có đủ AVAX trong ví để thực hiện giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!

 15. AvatarNguyễn Thị Hoa

  Thông tin rất hữu ích! Tôi đã thêm Avalanche vào ví MetaMask theo hướng dẫn này và có thể giao dịch AVAX một cách dễ dàng. Cảm ơn bạn!

 16. AvatarThanhHuong

  Tôi đã thực hiện các bước này và thành công. Thật dễ dàng để thêm Avalanche vào ví MetaMask của mình. Bây giờ tôi có thể giao dịch AVAX và sử dụng các ứng dụng trên Avalanche một cách thuận tiện. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

 17. AvatarNgọc Anh Nguyễn

  Nếu bạn đã sử dụng MetaMask – một ví tiền điện tử phổ biến được sử dụng trên trình duyệt web – thì chắc chắn bạn đã nghe đến Avalanche (AVAX) – một nền tảng blockchain có hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về cách thêm Avalanche vào ví MetaMask để bạn có thể giao dịch AVAX và sử dụng các ứng dụng phi tập trung trên Avalanche. Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt trình duyệt web Chrome hoặc Firefox và đã có một ví MetaMask. Nếu bạn chưa cài đặt MetaMask, bạn có thể tải nó từ trang web chính thức của MetaMask và cài đặt theo hướng dẫn trên trang web. Sau khi cài đặt và đăng nhập vào MetaMask, bạn có thể thêm Avalanche vào ví bằng cách làm theo các bước sau: Mở MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào ví của mình. Ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask, nhấp vào biểu tượng vạch ngang (menu). Trong menu, chọn “Add Network” (Thêm mạng). Trong cửa sổ “Add Network”, điền các thông tin sau đây: Network Name: Avalanche New RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc Chain ID: 43114 Symbol: AVAX Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network/ Nhấp vào nút “Save” (Lưu) để thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn. Với những bước trên, bạn đã thành

 18. AvatarNguyễnHoa

  Bước nào tôi cần thiết lập VPN trước khi thêm Avalanche vào MetaMask?

  • AvatarPhươngLinh

   Để thêm Avalanche vào ví MetaMask, không cần thiết lập VPN trước đó. Chỉ cần tuân theo các bước hướng dẫn trong bài viết là bạn có thể thêm mạng Avalanche vào MetaMask một cách dễ dàng.

 19. AvatarNgọc Anh

  Bước 3: Làm sao để nhập thông tin chi tiết cho việc thêm Avalanche vào ví MetaMask ở Việt Nam?

  • AvatarHoàng Nam

   Để nhập thông tin chi tiết để thêm Avalanche vào ví MetaMask tại Việt Nam, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau: Mở MetaMask trên trình duyệt của bạn, nhấp vào biểu tượng menu ở góc phải, chọn “Add Network” (Thêm mạng) và nhập các thông tin của Avalanche như Network Name, RPC URL, Chain ID, Symbol, và Block Explorer URL. Sau đó nhấp “Save” để hoàn tất quá trình thêm Avalanche vào ví của bạn.

 20. AvatarNguyễn Thị Lan

  Nếu bạn đã sử dụng MetaMask – một ví tiền điện tử phổ biến được sử dụng trên trình duyệt web – thì chắc chắn bạn đã nghe đến Avalanche (AVAX) – một nền tảng blockchain có hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về cách thêm Avalanche vào ví MetaMask để bạn có thể giao dịch AVAX và sử dụng các ứng dụng phi tập trung trên Avalanche. Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt trình duyệt web Chrome hoặc Firefox và đã có một ví MetaMask. Nếu bạn chưa cài đặt MetaMask, bạn có thể tải nó từ trang web chính thức của MetaMask và cài đặt theo hướng dẫn trên trang web. Sau khi cài đặt và đăng nhập vào MetaMask, bạn có thể thêm Avalanche vào ví bằng cách làm theo các bước sau: Mở MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào ví của mình. Ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask, nhấp vào biểu tượng vạch ngang (menu). Trong menu, chọn “Add Network” (Thêm mạng). Trong cửa sổ “Add Network”, điền các thông tin sau đây: Network Name: Avalanche New RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc Chain ID: 43114 Symbol: AVAX Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network/ Nhấp vào nút “Save” (Lưu) để thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn. Với những bước trên, bạn đã thành

 21. AvatarNguyễn Thảo

  Nếu tôi đã sử dụng MetaMask – một công cụ ví tiền điện tử phổ biến trên trình duyệt web – thì tôi chắc chắn đã nghe về Avalanche (AVAX) – một nền tảng blockchain có hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp. Theo tôi, việc thêm Avalanche vào ví MetaMask để có thể giao dịch AVAX và sử dụng các ứng dụng phi tập trung trên Avalanche là rất quan trọng. Hướng dẫn chi tiết trong bài viết này giúp tôi hiểu rõ cách thực hiện điều này.

 22. AvatarTuấn_avax

  Avalanche có thể được sử dụng như một số loại tiền tệ điện tử khác trên ví MetaMask hay cần phải thực hiện các bước đặc biệt khác?

  • Cần thực hiện các bước đặc biệt khi thêm Avalanche vào ví MetaMask như hướng dẫn ở trên. Sau khi hoàn tất, bạn có thể sử dụng Avalanche tương tự như các loại tiền tệ điện tử khác trên ví của mình.

 23. AvatarTrang_Nguyen

  Nếu bạn đã sử dụng MetaMask – một ví tiền điện tử phổ biến được sử dụng trên trình duyệt web – thì chắc chắn bạn đã nghe đến Avalanche (AVAX) – một nền tảng blockchain có hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về cách thêm Avalanche vào ví MetaMask để bạn có thể giao dịch AVAX và sử dụng các ứng dụng phi tập trung trên Avalanche. Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt trình duyệt web Chrome hoặc Firefox và đã có một ví MetaMask. Nếu bạn chưa cài đặt MetaMask, bạn có thể tải nó từ trang web chính thức của MetaMask và cài đặt theo hướng dẫn trên trang web. Sau khi cài đặt và đăng nhập vào MetaMask, bạn có thể thêm Avalanche vào ví bằng cách làm theo các bước sau: Mở MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào ví của mình. Ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask, nhấp vào biểu tượng vạch ngang (menu). Trong menu, chọn “Add Network” (Thêm mạng). Trong cửa sổ “Add Network”, điền các thông tin sau đây: Network Name: Avalanche New RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc Chain ID: 43114 Symbol: AVAX Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network/. Nhấp vào nút “Save” (Lưu) để thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn. Với những bước trên, bạn đã thành

 24. AvatarNgọc Hà

  Nếu bạn đã sử dụng MetaMask – một ví tiền điện tử phổ biến được sử dụng trên trình duyệt web – thì chắc chắn bạn đã nghe đến Avalanche (AVAX) – một nền tảng blockchain có hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về cách thêm Avalanche vào ví MetaMask để bạn có thể giao dịch AVAX và sử dụng các ứng dụng phi tập trung trên Avalanche. Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt trình duyệt web Chrome hoặc Firefox và đã có một ví MetaMask. Nếu bạn chưa cài đặt MetaMask, bạn có thể tải nó từ trang web chính thức của MetaMask và cài đặt theo hướng dẫn trên trang web. Sau khi cài đặt và đăng nhập vào MetaMask, bạn có thể thêm Avalanche vào ví bằng cách làm theo các bước sau: Mở MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào ví của mình. Ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask, nhấp vào biểu tượng vạch ngang (menu). Trong menu, hãy chọn “Add Network” (Thêm mạng). Trong cửa sổ “Add Network”, điền các thông tin sau đây: Network Name: Avalanche New RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc Chain ID: 43114 Symbol: AVAX Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network/ Nhấp vào nút “Save” (Lưu) để thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn. Với những bước trên, bạn đã thành

 25. AvatarNguyễn Vân

  Ẩn mục “Chọn mạng từ menu” khiến tôi không thể thêm Avalanche vào ví MetaMask, bạn có thể giải thích rõ hơn không?

  • AvatarTrần Thị Lan

   Dĩ nhiên, bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng vạch ngang (menu) ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask, và sau đó chọn “Add Network” (Thêm mạng) từ menu đó. Chúc bạn thành công!

 26. AvatarNgọc Anh

  Nếu bạn đã sử dụng MetaMask – một ví tiền điện tử phổ biến được sử dụng trên trình duyệt web – thì chắc chắn bạn đã nghe đến Avalanche (AVAX) – một nền tảng blockchain có hiệu suất cao và chi phí giao dịch thấp. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ về cách thêm Avalanche vào ví MetaMask để bạn có thể giao dịch AVAX và sử dụng các ứng dụng phi tập trung trên Avalanche. Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt trình duyệt web Chrome hoặc Firefox và đã có một ví MetaMask. Nếu bạn chưa cài đặt MetaMask, bạn có thể tải nó từ trang web chính thức của MetaMask và cài đặt theo hướng dẫn trên trang web. Sau khi cài đặt và đăng nhập vào MetaMask, bạn có thể thêm Avalanche vào ví bằng cách làm theo các bước sau: Mở MetaMask trên trình duyệt của bạn và đăng nhập vào ví của mình. Ở góc trên bên phải của giao diện MetaMask, tôi nhấp vào biểu tượng vạch ngang (menu). Trong menu, tôi chọn “Add Network” (Thêm mạng). Trong cửa sổ “Add Network”, tôi điền các thông tin sau đây: Network Name: Avalanche New RPC URL: https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc Chain ID: 43114 Symbol: AVAX Block Explorer URL: https://cchain.explorer.avax.network/ Nhấp vào nút “Save” (Lưu) để thêm Avalanche vào ví MetaMask của bạn. Với những bước trên, bạn đã thành

Trả lời